Veelgestelde vragen

1. Wat is het Algoritmeregister?

Op het Algoritmeregister staat informatie over algoritmes die de overheid gebruikt. Zo is deze informatie vindbaar en beschikbaar voor burgers, hun belangenbehartigers, de media en toezichthouders.

2. Wat is het doel van deze website?

Het doel is informatie over algoritmes voor iedereen centraal vindbaar te laten zijn. Op die manier kan iedereen zien in welke impactvolle processen algoritmes gebruikt worden. De informatie geeft de mogelijkheid om toezicht te houden op algoritmes. Zo kan gekeken worden naar discriminatie en onrechtmatigheid, maar ook de wenselijkheid. Wanneer mensen het niet eens zijn met het gebruik van algoritmes, geeft het Algoritmeregister aan waar bezwaar gemaakt kan worden.

3. Wat zijn algoritmes?

Een algoritme is een set van regels en instructies die een computer uitvoert. Algoritmes helpen bijvoorbeeld om problemen te analyseren maar ook om beslissingen te nemen. Zo kan de overheid grote hoeveelheden gegevens (data) combineren en analyseren (bron: Algemene Rekenkamer).

Wil je meer weten over algoritmes? Bekijk de informatie op MediawijsheidLink naar externe pagina of bekijk de (gratis) Nationale AI-cursusLink naar externe pagina.

4. Ik heb een vraag over een algoritme op deze site, waar kan ik deze stellen?

Het kan natuurlijk ook dat je na het lezen van de registratie van een algoritme vragen hebt over een specifiek algoritme. Die kun je stellen aan de ‘eigenaar’ van het algoritme. De contactgegevens vind je in de beschrijving van het algoritme. Alle overige vragen kun je sturen naar: algoritmeregister@minbzk.nl.

5. Staan alle algoritmes van de overheid op deze website?

Op dit moment stelt een kopgroep van overheidsorganisaties hun algoritmes beschikbaar via deze website. In 2023 publiceren nog meer overheidsorganisaties in het Algoritmeregister. Voorlopig gaat het aantal algoritmes op deze website dus nog groeien.

In de toekomst wordt het wettelijk verplicht algoritmes publiekelijk beschikbaar te maken. Daardoor komen de meeste relevante algoritmes in het Algoritmeregister. Hierop zullen gerechtvaardigde uitzonderingen komen. Denk aan opsporing, rechtshandhaving, defensie of inlichtingenverzameling. De exacte kaders worden nog uitgewerkt.

6. Bij sommige algoritmes staat meer informatie dan bij andere algoritmes?

Momenteel gebeurt het vullen van het Algoritmeregister vrijwillig door overheidsorganisaties. Niet elke organisatie heeft ervoor gekozen alle informatie te publiceren. Uiteindelijk wordt er wettelijk vastgelegd welke informatie verplicht aangeleverd moet worden, en welke informatie optioneel is.

7. Wie werken er aan het Algoritmeregister?

De ontwikkeling van het Algoritmeregister is begonnen met het consortium Publieke controle op algoritmes. Daarin werkten overheidsorganisaties aan beleidsinstrumenten voor een verantwoorde inzet van algoritmes. Een van de resultaten is onderzoek naar het Algoritmeregister. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voortgebouwd op deze opgedane kennis om tot dit Algoritmeregister te komen. Voor het ontwikkelen van de website werkt het ministerie samen met ICTU. In het Algoritmeregister is te zien welke organisaties op dit moment algoritmes aangeleverd hebben voor het Algoritmeregister. Kijk daarvoor onder het kopje Algoritmes, hier staan alle organisaties die nu één of meerdere algoritmes hebben aangeleverd.

8. Hoe verhouden de algoritmeregisters van overheidsorganisaties zich tot deze website?

Het Algoritmeregister is de centrale vindplek voor alle algoritmes van de overheid. Sommige overheidsorganisaties hebben daarnaast ook een eigen algoritmeregister. Organisaties hebben daar de mogelijkheid om meer informatie te bieden of op andere wijze. In de huidige versie is de informatie handmatig overgenomen. In 2023 wordt gewerkt aan de mogelijkheid van automatische uitwisseling.